162000 +

Prijeđenih kilometara

600 +

Saborskih rasprava

480 +

Susreta i sastanaka