136000 +

Prijeđenih kilometara

400 +

Saborskih rasprava

380 +

Susreta i sastanaka