Misija i vizija

„Kao zastupnik u Hrvatskom saboru posebno ću nastaviti štititi naravne vrijednosti, obitelji s djecom, zalagati se za samodostatnost.”

Marin Miletić potpis

Čvrsto sam odlučio svaki svoj atom snage usmjeriti u borbu za slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka. Osobito se zalažem za bolje uvjete života za sve naše građane, a posebno za naše mlade. U svom dosadašnjem radu trudio sam se otvarati teme o kojima su mnogi isprva šutjeli. Prvi sam ozbiljnije pokrenuo temu COVID-a, suludih mjera, bio sam nacionalni voditelj terena referendumskih inicijativa u kojima smo skupili 410.000 potpisa protiv covid potvrda i stožerokracije, borio sam se za prava građana, istupao u Hrvatskom saboru za očuvanje okoliša i prirode, vode u Ustav, nacionalnih interesa, promicao sam sport i rekreaciju, te poduzetništvo. Iznimno sam aktivan na terenu s građanima. 

„Kao zastupnik u Hrvatskom saboru posebno ću nastaviti štititi naravne vrijednosti, obitelji s djecom, zalagati se za samodostatnost.”

Moja vizija je Hrvatska u kojoj svi građani žive u slobodi i dostojanstvu s jednakim prilikama za uspjeh. Moja Hrvatska je Hrvatska u koju se mladi ne boje ulagati, u kojoj zasnivaju vlastite obitelji i u kojoj ostvaruju svoju sreću. 

Želim jaku i snažnu Hrvatsku, oslobođenu korupcije koja nas guši i za takvu Hrvatsku ću se boriti.