Poticaj za razmatranje – pomoć u zaštiti djece!

10.siječnja predao sam POTICAJ ZA RAZMATRANJE Odboru za europske poslove Hrvatskog sabora, Odboru za obitelj, mlade i sport te Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora kako bi sva nadležna tijela učinila što mogu u cilju zaštite djece.

Postovani gospodine Hajduković,
ovim putem obraćam Vam se s poticajem da Odbor za europske poslove kao mjerodavno radno tijelo Hrvatskoga sabora razmotri, raspravi i utvrdi svoje mišljenje o Prijedlogu Uredbe Vijeca o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju odluka i prihvaćanju javnih isprava u pitanjima roditeljstva i o uspostavi europske potvrde o roditeljstvu (COM (2022) 695, dalje: Prijedlog uredbe) koji je dostavljen Saboru dana 19. prosinca 2022. u skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona, osobito imajući u vidu kako je Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2022. godinu Odbor za europske poslove kao prioritet u svom radu izdvojio, osim ostaloga, inicijativu Europske komisije za priznavanje roditeljstva izmedu država članica.

Polazeci od merituma Prijedloga uredbe kojim se želi u Republici Hrvatskoj (kao i u drugim državama članicama) postići priznanje postojanja i učinaka pravnim odnosima koje hrvatski pravni poredak ne poznaje želim izraziti svoju zabrinutost kako u pogledu ciljeva Prijedloga uredbe tako i u pogledu njezine primjenjivosti te pravnih učinaka. Prijedlogom uredbe u suštini se stvara poseban nadnacionalni sustav prepoznavanja i priznanja odnosa između roditelja i djece koji ce u svakoj državni članici stvarati pravne učinke koji su istovremeni, ali različiti od pravnih odnosa koje poznaju nacionalni pravni poretci država članica te donosi nove obveze za države članice kao i nove pravne institute koji u pravne poretke država članica unose elemente pravne nesigurnosti.

Slijedom svega navedenoga, molim Vas da Vaš cijenjeni odbor, kao radno tijelo kojemu su delegirane ovlasti Hrvatskoga sabora za razmatranje dokumenata EU i stajališta Republike Hrvatske, održi sjednicu na kojoj će se razmotriti Prijedlog uredbe s relevantnim stajalištima Republike Hrvatske.

S poštovanjem,
Marin Miletić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Možda će ti se svidjeti