U Saboru o poljoprivredi i kvaliteti hrane

Zagrepčani koji su se najeli ludih gljiva pa prodaju kvadrat stana po 4.000 eura i naša sela.

Govorio sam jako u Hrvatskom saboru. Komasacija poljoprivrednog zemljišta. VODA, HRANA, ENERGIJA su ključne teme za Republiku Hrvatsku. Cijeli dan danas raspravljamo s Ministricom o problematici komasacije poljoprivrednog zemljišta. Upozorio sam na mnoge stavke i poželio da bude – treća sreća!

Govorio sam u Hrvatskom saboru o kvaliteti hrane, uvoznim lobijima i nužnosti poticanja naših malih proizvođača.

Možda će ti se svidjeti