Srijeda, 23. rujna, na saborskom Odoboru za ljudska prava

Na ovaj dan sam predsjedniku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i svim članovima Odbora izložio velike probleme ekocida i trovanja ljudi Marčelja i riječkog prstena Marišćinom. Gospodin Pupovac, predsjednik Odbora, je prihvatio moje izlaganje i naložio tajniku Odbora da pošalje upit na Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Predložio je sastanak tri odbora: za okoliš i zaštitu prirode, za zdravstvo i socijalnu politiku i za zaštitu ljudskih prava. Ta tri predsjednika/ce će potom vidjeti što je moguće učiniti za zaštitu ljudi riječkog prstena. Gospodinu Pupovcu i članovima Odbora sam rekao kako po članku 70. Ustava Republike Hrvatske naši građani imaju pravo na zdravi život. Upoznao sam kolege kako je Nastavni zavod za javno zdravstvo izmjerio u veljači 116 kemijskih opasnih spojeva od kojih su 5 karcenogeni. Taj strašni podatak se skrivao od javnosti punih pet mjeseci. Kao saborski zastupnik tražit ću ODGOVORNOST onih koji nisu upoznali građane s trovanjem.

Možda će ti se svidjeti