Četvrtak, 17. rujna, govor u Hrvatskom saboru o Dinari i Marišćini

Govorom u Hrvatskom saboru izrazio sam bojazan da se u budućem parku prirode DINARA ne dogode nikakve gospodarske djelatnosti koje bi narušile eko sustav. Posebno treba zabraniti teškoj industriji poput INE istraživanja, a kamoli bušotine na tom području i na području oko tog parka prirode (usp. Odredbe članka 115. Zakona o zaštiti prirode). Govorio sam također o trovanju ljudi Marčelja i ekocidu koji dolazi od Marišćine.

Možda će ti se svidjeti