Nedjelja, 26. srpnja, ponovni susret sa Senadom Bubahmetovićem

U nedjelju 26. srpnja sam opet posjetio Senada Bubahmetovića. Riječanina koji je radi bolesti izgubio obje noge i tako došao do 100% invaliditeta. Senadu sam obećao kako ću sa riječkim Mostovcima organizirati akciju i platiti mu ukupan dug prema Ri stanu koji je narastao na više od 5.000kn. Tako će prestati važiti razlozi ljudi iz Grada koji su nepronalazak primjerenog stana za čovjeka bez obje noge imali u nepodmirenim obvezama Senada prema Ri stanu.

Možda će ti se svidjeti