U Saboru o strategiji borbe protiv korupcije, 21. listopada

Nikakve strategije, zakoni ne mogu riješiti problem korupcije. Ključno pitanje je kakvi smo mi? Nisu zakoni koruptivni. Nije država koruptivna. Nisu niti stranke koruptivne. Koruptivni su ljudi u njima. Koruptivni su oni koji okreću glavu na korupciju. Koruptivni su oni koji se prave da ne vide i koji se prave da ne čuju na ono što znaju da je korupcija. Argumentum ad absurdum mi je situacija da oni koji imaju iskustva s korupcijom predlažu Strategiju protiv korupcije. Ja sam u procijepu, sve u meni govori da oni koji su osuđeni za korupciju ne bi trebali pisati strategiju protiv korupcije, ali s druge strane imam razumijevanja za vladajuće, jer takvo iskustvo u korupciji bi trebalo sugerirati da bi cijela Strategija mogla biti napisana baš kvalitetno.

Možda će ti se svidjeti