Ponedjeljak, 13. srpnja, posjet Marišćini

U ponedjeljak, 13. srpnja sam posjetio Marišćinu s Josipom Katalinićem. Josip Katalinić, istaknuti Mostovac i županijski vijećnik Mosta upoznao me s teškoćama koje dolaze od Marišćine. S njihovom borbom koja traje već devetu dugu godinu. Katalinić mi je približio samu problematiku, opasnosti koje se šire od Marišćine.

Nastavni zavod za javno zdravstvo je u veljači pronašao 116‼️😱😱 kemijskih spojeva samo na jednoj jedinoj lokaciji. izmjerene vrijednosti 12 spojeva prelaze granične vrijednosti. 5 od njih su karcenogeni kemijski spojevi: BENZEN, ETILEN DIKLORID, ETILEN OKSID (njegova dozvoljena koncentracija ke 1,8mg/m3, a ovdje je izmjereno 128,28mg/m3, razvrstan je kao karcinogena i mutagena kategorija) FORMALDEHID, ETILEN-GLIKOL MONOMETIL-ETER😨😰😓 Do Marčelja koji su direktno ugroženi je udaljenost 1.200 metara! a do Kukuljana je zračna linija 1.600 metara! preko brda se nalazi izvor Rječine! Prestrašna je činjenica da se znalo za ova trovanja ljudi od veljače, a tek sada u srpnju su pustili podatke u javnost. Miodrag Šarac, direktor EKOplus-a se nonšalantno poziva na mjernu stanicu koja mjeri samo 8 elemenata među kojima nema karcinogenih pronađenih u Županijskom centru.Obećao sam, kao izabrani saborski zastupnik, učiniti sve što mogu da se Marišćina zatvori, da hitno prestane trovanje ljudi.

Možda će ti se svidjeti