Podrška HSP-a, 12. prosinca

HSP Augustinović Referendum

Nikica Augustinović, predsjednik HSP-a susreo se sa mnom u Rijeci i dao podršku našoj inicijativi. 

Možda će ti se svidjeti