Za čisti zrak i zaštitu okoliša! 4. ožujka

U Hrvatskom saboru na Odboru za zaštitu okoliša i prirode sam govorio o obnovljivim izvorima energije moraju imati prioritet nad eksploatacijom ugljikovodika. Moramo sve učiniti što možemo da se prekinu investiranja u fosilna goriva odnosno u njihovu infrastrukturu posebice na Jadranu i Dinaridima. To nije u skladu sa klimatskim ciljevima i EU planom dekarbonizacije do 2050 i zato osobno podupirem komentar Zelene akcije, rekao sam kolegama zastupnicima. 

Možda će ti se svidjeti