U Saboru o zaštiti okoliša, 27. svibnja

U Hrvatskom saboru sam raspravljao s vladajućima na temu nove Agencije za ugljikovodike. Pitao sam vladajuće što se učinilo kroz Agenciju u postizanju ravnoteže između energetskih i okolišnih politika jer nisam čuo ništa o okolišnim politikama.  Kolega iz HDZ-a je rekao u Sabornici da ne zna o tome ništa. Žalosti me da Hrvatska snažnije ne ide prema zelenim politikama, očuvanju naše predivne prirode, izvora voda i kružnom gospodarenju otpadom, obnovljivim izvorima energije.  Začudilo me da je kolegica Marija Selak Raspudić detaljno čitala nalaze državne revizije koji su pokazali niz nepravilnosti po ovom projektu, ali u raspravi Marije i HDZ-ovaca isti su sami priznali da oni nisu tome uopće posvetili pažnju, da ne znaju o tome ništa. 

Možda će ti se svidjeti