S ljudima uz granicu sa Slovenijom, 20. veljače

Građani su me upoznali s tri ključna problema.

PROBLEM BR. 1
Pozvali su me stanovnici Šapjana, proveo sam poslijepodne s ljudima toga kraja. Ukazali su mi na probleme koji naliče na neki loši broj Alana Forda. Ono, željeznice postave barikadu gdje prolazi JEDAN vlak dnevno. Navodno je jednom lokalnom moćniku smetao pružni prijelaz kod njegove kuće pa su “sklepali dogovor” da se zatvori taj prijelaz, a onda su mještani kolateralna žrtva. Pazite, ne dao dragi Bog da se zapali neka kuća u selu, jer vatrogasci u tom slučaju moraju kilometrima kružiti naokolo dok dođu do sela u koje bi mogli ući – odmah. Po ljeti je poseban problem radi prometa. Ukoliko se dogodi kakva prometna nesreća opet su ljudi u velikim teškoćama. Općina Matulji se pravi blesava na probleme ljudi. Navodno je ministar Butković prije prošlih lokalnih obećao osobno riješiti ovaj suludi problem – ali je zaboravio nakon izbora. Osobno ću Ministra podsjetiti na ovo.


PROBLEM BR. 2
Stanovnici sela Šapjana, Rupe, Brdca, Lipe, Pasjaka se pokapaju u Sloveniji. Zato jer im Matulji kao općina godinama mažu oči, iznose prazna obećanja. Ekipa iz općine Matulja je GUP-om predvidjela zemljište za groblje za koje je unaprijed znala da se radi stotine privatnih vlasnika tu NIKADA neće dogoditi izgradnja groblja. Mještani mi govore da im je lokalni župnik voljan pomoći sa zemljištem župe pa se nadamo da će u novom sazivu vijeća Matulja  u kojem će biti dosta naših Mostovaca predvođenih energijom, poštenjem i mladosti izboriti u suradnji s drugim poštenim vijećnicima da se NAPOKON riješi i ovo osnovno ljudsko pravo građana Republike Hrvatske: biti pokopan na svojoj zemlji, u svojoj državi. 


PROBLEM BR.3
Navodno da se i ovdje u selu događa neka muljavina sa ekocidom i trovanjem stanovništva. Jedna tvrtka promijeni vlasništvo nad zgradom koju uzme druga tvrtka (sve je unutar obitelji) i sada se rade planovi kako tu u Šapjanama paliti infektivni i neki drugi opasni otpad – što uopće nije predviđeno zakonom. Neće vam ni ovo proći. Zaustavio sam pokušaj spalionice smeća u Prezidu, zaustavio sam suludi pokušaj gradnje spalionice smeća na vodozaštitnom području Sušačke Drage – zaustavit ću i ovo kao i uvijek zajedno sa svojim kolegama i ljudima. U zajedništvu je ogromna snaga.Kao saborski zastupnik uvijek ću biti glas naroda, glas malog čovjeka.

Možda će ti se svidjeti