Darivanje krvi, 4. lipnja

Dugogodišnji sam darivatelj krvi. Mi svojim darivanjem krvi nekome omogućimo život, a jedini izvor krvi je – čovjek. 

Možda će ti se svidjeti